Spring naar inhoud

Snelschaakcompetitie 2009 – 2010

Op vier avonden stond er snelschaken op het programma. Omdat een aantal leden, vooral ouderen, dat geen interessant onderdeel vindt, werd de mogelijkheid geboden te kiezen tussen snelschaken en een gewone partij. Om voor een eindklassering in de snelschaakcompetitie in aanmerking te komen moest op minstens drie van de vier avonden aan dat onderdeel worden deelgenomen. Meestal vertolken de jeugdspelers een hoofdrol, doch van hen was dit jaar alleen Thomas Hummel minstens drie avonden present. Hij moest genoegen nemen met de tweede plaats, met een heel klein verschil ten opzichte van kampioen Rudie Hampsink. Omdat niet op alle snelschaakavonden evenveel ronden gespeeld worden en de score vanwege het één keer mogen verzuimen daardoor anders moeilijk te vergelijken zou zijn, is de score voor elke avond uitgedrukt in een percentage. Van degenen die alle avonden van de partij waren verviel het slechtste resultaat, in het overzicht cursief aangegeven.

EINDSTAND SNELSCHAAK – COMPETITIE

Nr. Naam  r 1   r 2   r 3   r 4   Gem. 
1 R. Hampsink   80,0   81,8   72,2   78,0
2 T. Hummel   50,0   81,8   72,2   77,8   77,3
3 R. de Boer   50,0   63,6   55,6   72,2   63,8
4 F. Elgersma   80,0   55,6   55,6   63,7
5 S. Ykema   60,0   68,2   44,4   57,5
6 H. Bult   70,0   54,5   44,4   56,3
7 E. Daniëls   60,0   36,4   44,4   55,6   53,3
8 P. van Kuilenburg   80,0   31,8   44,4   52,1
9 P. Cloosterman   31,8   55,6   50,0   45,8
10 J. Winters   40,0       –     44,4   44,4   42,9
11 S. Kienhuis   27,3   44,4   44,4   38,7
12 H. v.d. Griendt       –     22,2   44,4   22,2
13 H. Scholtens       –     11,1   22,2   11,1