Spring naar inhoud

Lidmaatschap

Als je lid wordt, dan word je automatisch ook lid van de KNSB. Je krijgt dan zes keer per jaar het schaakmagazine van de KNSB en een officiële KNSB-rating.

De contributie is € 100 per jaar. Als je al lid bent van een andere schaakvereniging, dan betaal je € 50. De contributie kan elk jaar of elk half jaar worden overgemaakt op bankrekening NL88 RBRB 084.532.4446 t.n.v. HSC Stork onder vermelding van je naam.

Als je je lidmaatschap wilt opzeggen, kun je een mailtje sturen naar de secretaris. Opzeggen is alleen mogelijk vóór 1 september of vóór 1 januari. De reden daarvoor is, dat je ook (automatisch) lid bent van de KNSB en daar is een opzegging maar tweemaal per jaar mogelijk. Houd er bovendien rekening mee dat je tenminste één maand van tevoren opzegt!