Spring naar inhoud

Rating en combinatieklassement 2012 – 2013

RATING

In voorgaande jaren startte elke speler met de van hem of haar bekende KNSB-rating van augustus van dat jaar en werden de resultaten van de interne competitie aan het eind van het seizoen pas doorgegeven naar de bond. Gedurende de interne competitie werkten we met een zogenaamde ’clubrating’. Dat hield in, dat het hele seizoen alleen de in de interne competitie behaalde resultaten meetelden, dus ook voor de schakers die extern speelden. Na de ronden 10, 20 en 30 werd (door de computer) een tussenstand van de rating opgemaakt, maar niet gepubliceerd. De rating-tussenstanden werden aan het eind van het competitiejaar gebruikt om vast te stellen wie de periodekampioenen waren. Degenen die niet extern speelden hielden op de site van de KNSB het hele jaar dezelfde rating, omdat de resultaten van de interne competitie pas na afloop aan de bond werden doorgegeven en dus niet verwerkt waren in de KNSB-rating van respectievelijk november, februari en mei. Dat had het hele jaar een vertekend beeld tot gevolg. Met ingang van het afgelopen seizoen zijn de resultaten van de interne competitie elk kwartaal doorgegeven, d.w.z. één maand vóór de maand van de publicatie, waardoor vier keer in het seizoen een actuele KNSB-rating van iedereen bekend was. Dan is het overbodig,dat daarnaast ook nog een’clubrating’gebruikt wordt. In voorgaande jaren bleven er na de drie perioden van elk 10 ronden nog maar enkele ronden over. Die telden natuurlijk wel mee voor het totaal klassement van de rating, maar niet als een aparte periode. Nu de meetmomenten van de KNSB worden aangehouden zouden er vier perioden zijn, over respectievelijk 4, 12, 13 en 9 ronden. Die 4 ronden zijn te weinig om als een aparte periode te worden aangemerkt en zijn daarom samengevoegd met de 12 ronden, zodat voorhet periodekampioenschap is uitgegaan van 16, 13 en 9 ronden.

Naam  aug.’12  nov.’12 febr.’13 mei ‘13 aug.’13 +/-
Sjaak Piest 1910 1892 1944 1972 1925 15
Regobert Eijkelkamp 1770 1785 1917 1895 1889 119
Wouter Lardinois 1849 1965 1897 1899 1884 5
Han Kuik 1799 1799 1800 1850 1871 72
Rik Suurmond 1780 1837 1861 1861 1867 87
Rudie Hampsink 1931 1849 1805 1861 1846 -85
Fetze Elgersma 1719 1642 1674 1695 1725 6
Daan Stam 1720 1697 1668 1704 1725 5
Thomas Hummel 1812 1824 1767 1768 1716 -96
Hendrik Eillert 1747 1769 1711 1680 1690 -57
Frans Bank 1591 1685 1685 1673 1673 82
Vigen Boghossian 1711 1653 1681 1659 1657 -54
Hizir Sarimehmet 1666 1628 1633 1630 1642 -24
Kees Kranenburg 1609 1681 1610 1595 1626 17
Johnny Hampsink 2020 1583 1583
Piet van Kuilenburg 1576 1573 1558 1524 1564 -12
Ben Dwars 1525 1569 1558 1567 1556 31
Stef Kienhuis 1511 1561 1521 1533 1554 43
Arjan Valkonet 1640 1528 1528 1497 1497 -143
Ton Brinkmann 1531 1531 1508 1491 1482 -49
Peter Cloosterman 1510 1510 1500 1476 1476 -34
Paul Hoogendoorn 1528 1494 1462 1437 1422 -106
Jürgen Scherfke 1513 1434 1390 1420 1401 -112
Henk Dekkers 1356 1346 1376 1416 1395 39
Henk Bult 1379 1376 1363 1349 1375 -4
Joop Winters 1279 1279 1361 1410 1370 91
Martijn Kanger 1089 1249 1342 1332 1332 243
Joan Horst 1304 1298 1295 1279 1270 -34
Niels Hampsink 1253
Tobias Render 947 1136 1202 1234 1234 287
Bert Polman 1325 1247 1224 1210 1218 -107
Harry Scholtens 1106 1143 1133 1122 1143 37
Anja Campmans 1037
Hans v.d. Griendt 903 774 751 764 759 -152

Over het hele seizoen heeft Tobias Render de grootste sprong gemaakt met een winst van 287 punten en hij werd dus de ratingkampioen. Martijn Kanger deed het met een winst van 243 punten ook uitstekend. Tobias en Martijn waren in dezelfde volgorde ook degenen die in de eerste periode de grootste vooruitgang boekten. Zij legden toen met een winst van respectievelijk 255 en 253 punten de basis. Hierbij moet wél worden opgemerkt, dat zij met een lage rating begonnen en dus gemakkelijker een sprong voorwaarts konden maken. Zowel in de eerste periode als over het hele seizoen werden zij gevolgd door Regobert Eijkelkamp. In de tweede periode, van februari tot mei (met 1 januari en 1 april als meetmomenten) kwam Rudie Hampsink het beste voor de dag, vlak voor Han Kuik. Piet van Kuilenburg deed het hele seizoen steeds een stapje terug en kon mede daardoor een sterke eindsprint bekronen met het kampioenschap van de laatste periode.


COMBINATIE-KLASSEMENT

In het combinatie-klassement komen alleen de spelers voor die in elk van de drie onderdelen van de competitie voldoende partijen hebben gespeeld om in de eindrangschikking van die ’schaaksoort’ opgenomen te worden. Dat waren 10 deelnemers, dezelfde en ook de enige schakers die bij het snelschaken geklasseerd werden. Rudie Hampsink eindigde bij alle drie onderdelen bij de bovenste drie en werd in deze extra rangschikking eerste.

Nr Naam Gew. Comp. Rapidschaak Snelschaken  Totaal
1 Rudie Hampsink 9 10 8 27
2 Wouter Lardinois 8 7 10 25
3 Regobert Eijkelkamp 10 5 7 22
4 Thomas Hummel 3 9 9 21
5 Fetze Elgersma 7 6 6 19
6 VigenBoghossian 2 8 5 15
7 Kees Kranenburg 6 4 3 13
8 Piet van Kuilenburg 5 2 4 11
9 Johnny Hampsink 4 3 2 9
10 Joop Winters 1 1 1 3

Gerrit Alberink

competitieleider