Spring naar inhoud

Rating en combinatieklassement 2013 – 2014

RATING

In de ratinglijst zijn in principe alleen de spelers vermeld die in de reguliere competitie in de eindrangschikking voorkomen. Er zijn een paar uitzonderingen. Rik Suurmond en Stef Kienhuis hebben in de externe competitie zo’n groot aandeel gehad in de resultaten van hun team dat van hen om die reden hierbij ook de ontwikkeling van de rating vermeld is. Vorig jaar zijn we afgestapt van de zogenaamde clubrating en maakten we voor het toekennen van de ratingprijzen alleen nog gebruik van de officiële KNSB-rating. Dat blijft zo. Dé ratingprijs is natuurlijk voor degene over het hele jaar gezien de grootste sprong voorwaarts heeft gemaakt. Daarnaast is het jaar verdeeld in drie perioden, met voor elk tijdvak een periodekampioen. We willen echter gebruik blijven maken van de peildata van de KNSBen daarom is het geringe aantal wedstrijden vanaf mei bij de periode van november tot mei gevoegd. De rating van mei is daardoor niet van belang. De beker is voor Niels Hampsink. Zijn startrating was 1253 en is nu gestegen naar 1423, een winst van liefst 170 punten dus. Ook Thomas Hummel maakte een flinke sprong, hij wist zijn rating met 142 punten op te krikken. AnjaCampmans had een vliegende start. Zij verraste in meerdere partijen en begon het seizoen met een ratingsprong van 72 punten, goed voor de periodetitel. Niels Hampsink stak er in de tweede periode duidelijk boven uit met een winst van liefst 215 punten, maar omdat hij ook al de beker veroverde, ging de periodeprijs naar Thomas Hummel, met een ratingwinst van 91 punten. In de laatste -samengevoegde– periode bleef Henk Dekkers met een winst van 54 punten medebestuurslid Paul Hoogendoorn net 2 puntjes voor.

COMBINATIE-KLASSEMENT

In het combinatie-klassement komen alleen de spelers voor die in elkvan de drie onderdelen van de competitie voldoende partijen hebben gespeeld om in de eindrangschikking van die discipline opgenomen te worden. Dat waren 11 deelnemers, dezelfde personen die ook in de eindstand van de snelschaak-competitie geklasseerd waren. In de eindstand van het snelschaken kregen zij – van boven naar beneden – van 11 tot 1 punten. Vervolgens kregen deze spelers in hunonderlinge volgorde ook een ‘waardering’ van 11 tot 1 bij de twee andere spelsoorten. Zo kwam er een totaalklassement tot stand. Thomas Hummel bleek op alle fronten heel goed mee te kunnen en dat leverde hem de combinatie-beker op.

Nr. Naam Int. Comp. Rapid Snel Totaal
           
1 Thomas Hummel 11 9 11 31
2 Wouter Lardinois 8 10 10 28
3 Regobert Eijkelkamp 9 11 7 27
4 Johnny Hampsink 7 8 9 24
5 Rudie Hampsink 10 7 6 23
6 Vigen Boghossian 5 5 8 18
7 Fetze Elgersma 6 6 4 16
8 Piet van Kuilenburg 4 3 5 12
9 Daan Stam 3 2 3 8
10 Kees Kranenburg 2 4 1 7
11 Henk Bult 1 1 2 4