Spring naar inhoud

2017.03.06: Nieuws vanuit het bestuur

Het bestuur van HSC Stork komt zo’n 3x per jaar bij elkaar om de lopende zaken te bespreken. Dit zijn de belangrijkste punten uit het overleg van woensdag 1 maart:

  • Penningmeester Joop Winters stopt na de komende ALV. We zijn dus op zoek naar een nieuwe penningmeester. Nu wordt niemand lid van een vereniging omdat je dan in een bestuur kunt zitten, maar elke vereniging heeft wél een bestuur nodig om te functioneren. Daarom een oproep aan alle leden van HSC Stork om te overwegen om deze bestuursfunctie op te pakken. Het kost niet veel tijd en we willen dolgraag iemand erbij die met ons mee kan denken over waar het met de vereniging naartoe moet.
  • Tijdens het bedrijfssnelschaaktoernooi op 3 maart heeft de Stichting Schaakpromotie Hengelo (SSH) aangekondigd te stoppen. Dat betekent dat het Jan Krul Caravans toernooi en het bedrijfssnelschaaktoernooi nieuwe organisatoren nodig hebben. Als bestuur van HSC Stork hebben wij ons voorgenomen om zoveel mogelijk te willen doen om beide toernooien door te laten gaan. Stork Thermeq (hoofdsponsor van het bedrijfssnelschaaktoernooi) heeft gelijk aangegeven door te willen gaan, van Jan Krul Caravans is dat op dit moment nog niet 100% zeker. We zijn hiervoor op zoek naar mensen die het leuk vinden om (één van) deze toernooien te helpen organiseren.  We maken een start met een nieuwe toernooiorganisatie die kan rekenen op een goede overdracht vanuit het bestuur van de SSH.
  • Het aantal leden van de Nederlandse schaakbond en van de SBO blijft afnemen. Dat is ook de belangrijkste reden dat er momenteel een fusie in de maak is tussen de SBO, OSBO en de SGS. Sinds het ontstaan van de fusievereniging HSC Stork in 2002 is er praktisch geen doorstroming geweest van jeugdleden van JSV Minerva naar HSC Stork. De afgelopen jaren is het ledental van HSC Stork min of meer gelijk gebleven, al neemt het aantal gespeelde partijen per seizoen wel gestaag af. Dat komt bijvoorbeeld doordat oudere leden veel minder vaak komen. Het bestuur gaat daarom een idee uitwerken om schaakcursussen voor volwassenen te geven. Denk hierbij aan maximaal vijf (donderdag)avonden die worden afgesloten met een rapidtoernooi. Cursisten kunnen daarna tegen gereduceerd tarief lid worden van onze vereniging. We willen aan het begin van volgend seizoen beginnen met een eerste cyclus.
    Wellicht zijn er andere creatieve ideeën om met onze vereniging een breder publiek te bereiken, als bestuur horen we het graag als er ideeën opborrelen!
  • Over het afgelopen seizoen hadden wij een prestatie-index. Degene die in de interne competitie het best presteerde (in verhouding tot zijn/haar rating) kon een periodeprijs winnen. In praktijk blijkt dat het systeem dat wij daarvoor gebruiken (Keizer) daar ongeschikt voor is. Over het lopende seizoen willen wij daarom de ratingprijs opnieuw introduceren. De drie leden die over het hele seizoen de meeste ratingpunten hebben verdiend krijgen daarvoor een beloning. Die worden bij de komende ALV in september uitgedeeld.